Musica Historica: Jelentem versben mesémet – Balassi Bálint énekei

3 200 Ft

3 készleten

Az európai rangú magyar reneszánsz költő, Balassi Bálint korában a költészet még nem minden esetben szakadt el a muzsikától. A költő nótajelzései világosan jelzik, hogy melyik korabeli magyar, nyugat- vagy kelet-európai dallamra írta verseit. Ezek közül az utalások közül mára elég sokat sikerült megfejteni, vagy legalább alternatív dallammal helyettesíteni. A 2004-es Balassi-emlékévben megjelent dupla CD-n kétféle tematika szerint rendeztük el a verseket: külön adtuk ki a szerelmes énekek legjavát, s külön az istenes és vitézi énekeket. Ez utóbbin mesterünk, Kobzos Kiss Tamás is közreműködik. A Balassi-versek között bákói hajdútáncok, lengyel, osztrák, olasz és török hangszeres muzsika is felcsendül.

Csörsz Rumen István – ének, lantok, koboz, ciszter, töktambura, tekerőlant, furulya, hólyagsíp, zergekürt
Dimén Csaba – ének, viola da gamba, cimbalom
Kasza Roland – ütőhangszerek
Palócz Réka – szoprán, blockfőte, csörgő
Sudár Balázs – ének, koboz, baglama, ütőhangszerek
Széplaki Zoltán – ének, blockföték, harántfuvola, görbekürtök, zergekürt, hólyagsíp
Tövisházi Zsófia – ének, hegedű

Közreműködik:
Kobzos Kiss Tamás – ének, lant, koboz, töktambura
Dobi Imre – rendeszánsz harsona, bolckföték, zergekürt

I. Balassi Bálint szerelmes énekei

1. Polnischer Tantz (Matthaeus Waisselius tabulatúrája, 1592)
2. Nyolc ifiú legén minap úton menvén egy erdőben jutának
3. Széllyel tündökleni nem látd-é ez földet gyönyörű virágokkal?
4. Jelentem versben mesémet
5. Siralmas nékem idegen földen már megnyomorodnom
6. Mindennap, jó reggel ezen repültök el szóldogálván, darvaim
7. Most adá virágom nékem bokrétáját
8. Eredj, édes gyűrőm, majd jutsz asszonyodhoz
9. Reménségem nincs már nékem
10. Bákói hajdútáncok (magyar és román néphagyomány)
11. Ez világ sem kell már nékem
12. Ha ki akar látni két eleven kutat
13. Mire most, barátom, azon kérdezkedel
14. Hallám egy ifjúnak minap éneklését
15. Már csak éjjel hadna énnekem nyugodnom
16. Szabadsága vagyon már én szegény fejemnek
17. Régi szerelmem nagy tüze
18. Idővel paloták, házak, erős várak, városok leromlanak
19. Wo soll ich mich hinkehren – Padoana – Elburato (Kisvárady Miklós tabulatúrája, 1561)
20. Ó, nagy kerek kék ég, dicsőség, fényesség, csillagok palotája
21. Az Zsuzsánna egy szép német leán
22. Kegyelmes szerelem, ki ily jót tél velem, áldott légyen te neved
23. Szít Zsuzsánna tüzet szívemből magára – Friss szép fejér póka

II. Balassi Bálint istenes és vitézi énekei

1. Bocsásd meg, Úristen, ifjúságomnak vétkét
2. Az Szentháromságnak első személye
3. Áldott szép Pünkösdnek gyönyörű ideje
4. Vitézek, mi lehet ez széles föld felett szebb dolog az végeknél
5. Bizonnyal esmérem rajtam nagy haragod
6. Ó, én kegyelmes Istenem
7. MIKOLAJ GOMÓLKA: Psalmus I. – Psalmus XXX. (1580)
8. Kegyelmes Isten, kinek kezében életemet adtam
9. Az Szentháromságnak harmadik személye
10. Lelkemnek hozzád való buzgó kiáltása
11. Adj már csendességet, lelki békességet, mennybéli Úr
12. Ó, magas egeknek, nagy mély tengereknek igazgató Istene
13. Der milde, treue Gott (viola da gamba-variációk)
14. Ó, én édes hazám, te jó Magyarország
15. Pusztában zsidókat vezérlő jó Isten
16. Segélj meg éngemet, én édes Istenem
17. Végtelen irgalmú, ó, te nagy hatalmú Isten, légy már kegyelmes
18. Az Szentháromságnak, kinek imádkoznak

  0
   0
   Ez van a kosarában:
   Kosara jelenleg üresVissza a kezdőoldalra