Musica Historica: Dicséretes ez gyermek

2 100 Ft

4 készleten

Dicséretes ez gyermek
Magyar és közép-európai karácsonyi muzsika (XV–XVIII. század)

A karácsonyi ünnepkör régi zenei emlékei Közép-Európában annyira sokfélék, hogy lehetetlen egy CD-n bemutatni őket. E sokféleségből mégis felvillanthatunk egy-egy jellemző részletet, s néhány közismert népének nyomán képet adhatunk több évszázad zenei ízlésének változásairól.
A XV. századi latin szövegű, népszerű ünnepi énekek némelyikét a XVI. század elején a reformáció elterjesztette az új egyházakban, de a katolikus énekeskönyvekben is sokszor megjelentek. A lemez e kulturális cserefolyamatok emlékére készült, hiszen a zene terén folyamatos érintkezés kötötte össze a politikai harcban álló egyházakat. Az elhangzó művek a Zsigmond- és Mátyás-kori kódexek adventi és újévi cantióitól a reformáció, majd az ellenreformáció korának népénekein át a XVIII. század közepéig sorakoznak. A XVIII. századi Magyarországon meghonosodó osztrák, cseh-morva és szlovák „parasztbarokk” karácsonyi szokások emlékét őrzik a magyar népzenében fennmaradt dallamcsaládok, köztük Zrunek György gyöngyösi pásztormiséjének (1767) részletei, dudanóták és pásztortáncok, illetve a krakkói magyar diákok karácsonyi éneke. A kor barokk udvari zenéjének hatását tükrözi a chanuka alkalmával elhangzó zsidó hangszeres darab (1727) és a magyar barokk zene egyik kulcsfigurájának számító Esterházy Pál (1635–1713) szerzeményei.
A lemezen együtt szerepelnek a gótika csipkefinom, angyali cantiói, középkori táncos újévköszöntők, a Mária-kongregációk áhítata, zsidó polgárcsaládok barokk táncdallama, szlovák és magyar betlehemesek dudás pásztorai, bárányai, ünnepi jászlat állító szegény diákjai. Arany, tömjén, mirha, kolbász, sódar, szalonna – a haragvó télnek fittyet hányó, kétezer esztendős égi és földi ünnep.

1 Szűz Mária e világra nékünk szent Fiá hozá
2 Ez nap nékünk dicséretes nap
3 Walther Frye: Ave regina coelorum
4 Adventi cantiók a Franus-cantionaléból
5 Novus annus adiit – In hoc anni circulo
6 Flos florum inter lilia
7 Küldé az Úr szent arkangyalát
8 Íme, midőn mindenek bírsággal hívatnak
9 Parancsolá az Augustus császár
10 In dulci jubilo
11 Gloria – Juhászok, ne féljetek – Et in terra
12 Már az dolgot elvégeztem – Pásztortársak, új hírt mondok
13 Chanukah
14 Gyönyörű szép leány de nagyon sírdogál
15 Mostan kinyílt egy szép rózsavirág
16 Üdvöz légy, kis Jézuska
17 In natali Domini
18 Esterházy Pál: Nil canitur jucundius
19 Esterházy Pál: Jesu praesentia
20 Vígan zengjetek, citerák
21 Benedictus – Agnus Dei – Dona nobis pacem

Szerkesztette és feldolgozta: Csörsz Rumen István

MUSICA HISTORICA
Csörsz Rumen István ének, lant, koboz, ud, tekerőlant, citera, kontra, duda, görbekürt, doromb, ütőhangszerek
Farkas Zoltán cselló, fidula
Kasza Roland ének, kórus, orgona, harangjáték, xilofon, ütőhangszerek
Kovács Attila kórus, arciliuto, diszkantlant, psalterium, koboz, mandolin, furulyák, harangjáték, ütőhangszerek
Palócz Réka ének, középkori hárfa, furulya, ütőhangszerek
Széplaki Zoltán ének, furulyák, reneszánsz és barokk fuvola, zergekürt, töröksíp, ütőhangszerek
Tövisházi Zsófia kórus, hegedű, fidula

  0
   0
   Ez van a kosarában:
   Kosara jelenleg üresVissza a kezdőoldalra