Musica Historica: Dámák és banyák – régi magyar lányok és asszonyok

2 100 Ft

1 készleten

A főként diákok, katonák, céhlegények és mezővárosi polgárok által megőrzött közköltészet fontos közvetítő szerepet játszott az irodalom és a népi kultúra között. Alkotói versbe-dalba szedték környezetük fontos társadalmi és magánéleti témáit, műveik terjedését kéziratos énekeskönyvek és népszerű nyomtatványok segítették, sok vers pedig a paraszti folklórig is eljutott. A közköltészet egyik legnagyobb témakörét a házassággal és a női szerepekkel kapcsolatos dalok alkotják. Ezek fontos együttélési szabályokat rögzítettek – intő-oktató célzattal – abból a célból, hogy az asszonyok ne válhassanak uruk zsarnokaivá. E régi humoros emlékek nélkül még Csokonai Dorottyája sem érthető teljesen! A dalok megszólaltatásához a zenekar nemcsak egykorú dallamokat használt fel, hanem népzenei gyűjtéseket is. A közzeneként elhangzó XVII–XIX. századi, illetve népi táncmuzsika a dalok egykori előadásánák miliőjét (farsang, lakodalom, szüreti mulatság) érzékelteti.

Csörsz Rumen István – ének, koboz, lant, gitár, barokk gitár, tekerőlant, citera, cimbalom, duda, moldvai kaval, zuzuló, kórus
Juhász Viktor – cselló, kórus
Kasza Roland – ének, csembaló, xilofon, nagydob, darabukka, csattogó, csörgődob, kórus
Palócz Réka – szoprán, doromb, kórus
Sudár Balázs – koboz, mandolin, csattogó
Széplaki Zoltán – ének, furulyák, harántfuvola, görbekürtök, schalmei, kórus
Tövisházi Zsófia – hegedű, kórus
1. Pálóczi Horváth Ádám: Leány ABC
Férjhez adnám a lányomat
A győri leányok indulatba’ vannak
2. Házasodnom kellene, ha nem állnál ellene
3. Be kár, be kár nékem a pártát viselnem
4. Egy éneket hallék Új-Tordában
5. Új hírt mondok, minden reá hallgasson
6. Wallachisch Ballet – Kosaken Ballet – Hungarisch Ballet – Griechisch Ballet
7. Hallod-é, ifjú, jöjj te egy szómra
8. Bujdosol, árva legény, házasodhatnál, szegény
9. Magyar tánc
10. Feleséget vettem én
11. Mért nem akarsz, édes uram, korcsmából hazajönni?
12. A leányok jók, nem rosszak
13. Egyszer egy szép gondolatom ütközött eszembe
14. Megbolondult a világ
15. Lakodalmi táncok
16. Pálóczi Horváth Ádám: A férjhez vágyó özvegyasszony
17. Csokonai Vitéz Mihály: Egy fiatal házasulandónak habozása
Cserebogár, cserebogár
18. Félre innét, vén boszorkány, majd megbirbitéllek!

  0
   0
   Ez van a kosarában:
   Kosara jelenleg üresVissza a kezdőoldalra