Gryllus Dániel – Gryllus Vilmos: Mint a szép híves patakra (2 CD)

3 000 Ft

13 készleten

Ez a gyűjtemény a Duna TV Semper reformanda című, a reformáció korának énekeit bemutató sorozatához készült felvételeket tartalmazza. A szövegekhez tartozó, XVI. századi, és XVI. századi eredetu dallamok megtalálásában H. Hubert Gabriella és Csörsz Rumen István segítettek. Ezek a dallamok néhol eltérnek a ma használatosaktól, ahogy a fordítások is. (Kivételt képez a Szegedi Kis István-vers dallama, amit én írtam, mert ilyen strófaszerkezetű korabeli dallam nem került elo.) A feldolgozásoknál nem törekedtem korhűségre, de azt hiszem, ez teljességgel a protestáns hagyományok szerint van így. Gondoljunk például arra, hogy Luther egy gregorián éneket alakított át saját korának megfelelő népénekké, ezt a magyar tanítványok „magyarosították” vagy más dallammal énekelték. Mi megszoktuk, hogy a gregoriánból lett XVI. századi éneket barokk feldolgozásban halljuk. Innen csak egész kis lépés, hogy énekelhetjük gitárkísérettel, néhol talán kicsit más ritmusban.” – Gryllus Dániel

Gryllus Dánel – ének, furulyák, görbekürt
Gryllus Vilmos – ének, gitár, cselló

CD I.
1. Théodore de Beze (Szenci Molnár Albert ford.) „Mint a szép híves patakra…” XLII. zsoltár 4.24
2. Farkas András A zsidó és magyar nemzetrol 8.14
3. Luther Márton (Gálszécsi István ford.) Húsvéti dicséret 3.17
4. Bornemisza Péter Búcsúének 3.09
5. Skarica Máté „Dávid Doég gonoszságát, hogy látá…” LII. zsoltár 3.24
6. Batizi András Pünkösdi sequentia 4.30
7. Dobai András Az utolsó ítéletről 4.52
8. Szegedi Kis István A török rabságból való kiszabadulásáért hálaadás 4.06
9. Dévai Bíró Mátyás Az igaz hit által való idvözülésnek módjáról 5.25
10. Luther Márton (Ismeretlen fordító) Karácsonyra angyali szózat 4.18
11. Sziráki Balázs Házasének 4.07 Összido 50.27

CD II.
1. Théodore de Beze (Szenci Molnár Albert ford.) „Tebenned bíztunk eleitol fogva” XC. zsoltár 8.15
2. Ismeretlen szerző a Bártfai énekeskönyvbol Prédikáció utáni dicséret 1.49
3. Sylvester János Dicséret a Krisztusnak feltámadásáról 4.39
4. Paulus Speratus (Zábrák Dénes ford.) Eljött hozzánk az üdvösség 4.45
5. Paul Eber (Magyari István ford.) Könyörgés Krisztus közbenjárásáért 3.24
6. Sztárai Mihály „Szent Dávid próféta éneklő könyvének…” XXIII. zsoltár 5.11
7. Luther Márton (Ismeretlen fordító) „Bűnösök, hozzád kiáltunk” CXXX. zsoltár 4.35
8. Balassi Bálint „Bocsásd meg, Úristen…” 5.19
9. Lövei Balázs Isten Áldásának Házárul 5.55
10. Bogáti Fazakas Miklós „Hívek, az Istent velem dícsérjétek” CL. zsoltár 3.33
11. Luther Márton (Ismeretlen fordító) „Eros várunk nekünk az Isten” XLVI. zsoltár 3.54

Összidő: 51.40

  0
   0
   Ez van a kosarában:
   Kosara jelenleg üresVissza a kezdőoldalra