Akció!

Református énekek XIII.

Original price was: 2 900 Ft.Current price is: 990 Ft.

1 készleten

Református énekek XIII.
A felvétel a XI. Református Zenei Fesztiválon készült a Művészetek Palotája Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben, 2014. június 28-án.

KÓRUSOK: Debreceni Református Kollégium Kántusa, Psalterium Hungaricum Kórus, Pasaréti Palló Imre Énekkar,
Kelenföldi Református Énekkar, Pozsonyi úti Hálaadás Kórus, Bethlen Gábor Református Gimnázium Énekkara, Békéscsabai Református Kórus, Tatai Református Egyházközség Kórusa, Tatai Református Gimnázium Kórusa,
Tiszaújvárosi Református Énekkar, Mezőkeresztesi Kamarakórus, Benkő István Általános Iskola és Gimnázium Kórusa, Julianna Református Általános Iskola Gyermekkórusa, Zilah-Belvárosi Szenczi-Molnár Albert Vegyeskar (Partium), Torontálvásárhely Református Egyházközség Kórusa (Délvidék), Érsekkétyi Református Gyülekezet Kórusa (Felvidék), Lévai Református Gyülekezet Vegyeskara (Felvidék), Újbátyúi-Bátyúi Református Vegyeskar (Kárpátalja)

KARNAGYOK: Arany János, Berkesi Sándor, Cseri Zsófia,
Szabó Szabolcs, Alföldy-Boruss Csilla, Birtalan Judit, Bohák József, Csorba Emese, Ember Orsolya, Géczyné Miklóssy Katalin, Gyenge Károly, Hajtmann Ildikó, Illés Zsuzsanna, Kárpátiné Berkesi Boglárka, Kassai Gyula, Rácz Lóránd Márton, Szokody Ildikó, Tarnóczyné Varga Csenge, Zakarné Szarka Zsuzsanna

ORGONÁN KÖZREMŰKÖDIK: Alföldy-Boruss Csilla

Részletek a hangverseny vendégeinek és közreműködőinek gondolataiból:
Steinbach József dunántúli református püspök:
Az itt megtapasztalt szent profizmus, az énekkincsünk ilyen bemutatása segíti azt, hogy gyülekezeteinkben rácsodálkozzunk énekeink szépségére. Arra ösztönöz minket, hogy megtanuljuk őket még szebben énekelni. Ebben segítségünkre szolgálnak a koncertsorozat felvételeiből évről évre kiadott CD-k is. Ugyanakkor a hangversenyben óriási missziós lehetőség is rejlik. Ez az esemény azt fejezi ki, hogy jelen vagyunk és szolgálni akarunk a magyar táradalomban. Értékeink vannak, amelyeket szeretnénk megosztani azokkal is, akik nem reformátusok. Azt szeretnénk, ha értékeink – énekkincsünk és élő hitünk – minél mélyebben átjárnák szeretett hazánkat és a benne lakókat.

Dr. Balla Péter, a Károli Gáspár Református Egyetem rektora:
Két okból is nagy öröm ez az esemény számomra. Az egyik, hogy itt olyan gyülekezeti énekek is megszólalnak, amelyeknek bár szép dallamuk és mély teológiai-lelki mondanivalójuk van, a gyülekezeti gyakorlatban mégis mellőzzük őket. A másik ok, amit nem lehet nem megrendülve átélni, hogy ennyi helyről, az egész Kárpát-medencéből gyűlt össze ez a hatalmas kórus és annak közönsége. A minőségi istentisztelet élményét élhettük át itt. Sok ilyen alkalmat kívánok egyházunknak.

Béres Klára, a Béres Zrt. kommunikációs igazgatója:
Egész életünkben keressük azt az állapotot, amikor a Fennvaló közelében érezhetjük magunkat. Ezen az estén ilyen kegyelmi állapot valósult meg, mert az ég és a föld itt összekapcsolódott. Ha a zaklatott hétköznapokból ilyen szeretettel teli, mosolygó közösségbe lépünk, megnyugszunk, hogy van szép és jó, sőt nagyon sok szép és jó létezik a Földön. Elgondolkoztatott, hogy ezt a hatalmas, sokfelől érkezett kórust mi tudta ilyen tökéletes egységbe kovácsolni, mintha tagjai már évek óta együtt énekeltek volna. Azt hiszem az, hogy egy nyelven beszélnek nemcsak a szavak, hanem a lélek szintjén is. A Művészetek Palotája koncertteremből valóban templommá vált erre a néhány órára.

Dr. Kocsis Máté, Józsefváros polgármestere:
Édesapám révén vagyok református, de a középiskolai tanulmányaim is erős kötődést jelentenek, hiszen hat éven át voltam a Lónyay utcai Református Gimnázium diákja. A Kálvin téri gyülekezetben konfirmáltam, és az esküvőnket is református templomban kötöttük meg. A református énekeket ebből kifolyólag jól ismerem, és megdöbbentő élmény volt, hogy most a templomihoz képest merőben más, hangversenytermi környezetben, profi kórustól hallhattam őket.

Dr. Hafenscher Károly, a Reformációi Emlékbizottság miniszteri biztosa:
Mind a protestáns ember közös-kincs élménye, mind a másik felekezet tagjának együtt örülő érzése, mind pedig a karvezető lelkesedése együtt kísérte végig a szép estét. Nagyszerű volt a teljesen természetes, mégis emelkedett hangvétel. Példaértékűnek éltem meg, hogy egy közéleti ember olvasta az igéket. (…) Régóta foglalkoztat – mint liturgia-kutatót – a tér, a profán és szakrális tér ügye, annak kapcsolatai, töltése. Valóban megtapasztalhattam, hogy a MÜPA szakrális térré változott arra az estére, s nem is csak abban az értelemben, ahogy a művészet felemel és katarzist ad, hanem úgy, hogy az ige (a szóban és énekben hangzó ige) megszenteli a teret, a művészt, az eseményt.

Dr. Imre Sándor, a Tiszántúli Református Egyházkerület főgondnoka:
Olyan volt, mintha egy mennyei kórus szállt volna le a földre, a profizmus minden allűrje nélkül….

Dr. Bagdy Emőke, a Károli Gáspár Református Egyetem professzor emeritusa:
Minden évben „börtönéből szabadult sas lelkem”, ha nem is a rónák végtelenje szabadít ki és ad szárnyakat, hanem azok a zsoltárok, amelyeket együtt imádkozunk el a hatalmas Kárpát-medencei Református Kórussal, testvéreinkkel anyanyelvünkben és hitünkben. A zsoltárban hitvalló keresztyénekként teszünk bizonyságot: nincs halál és nincs enyészet, de van élő vigasz, reménység. Most azt üzente: van örökélet, van isteni szeretet, van testvériség és reménység, együtt sokan, elég sokan vagyunk ahhoz, hogy nemesüljön és átlelkesüljön ez a kérges szívű világ. Örülök, hogy ismét megkaptam ezt az életajándékot.

Dr. Huszár Pál, a MRE Zsinatának világi elnöke:
Különösen örülök a „közönség megénekeltetésének”. Ez a gesztus ékesen bizonyítja, hogy a valóban színvonalas professzionális éneklés mellett „megfér” az éneklésben nem feltétlenül képzett hallgatóság éneklése is. Magam is úgy szeretném, hogy ez a gesztusértékű kezdeményezés is megtermékenyítő hatással legyen a gyülekezeti éneklésre. (…) Jó érzés hálaadással visszagondolnunk arra, hogy a Művészetek Palotája erre az estére Isten megszentelt hajlékává, egy különlegesen lélekemelő istentisztelet színhelyévé lett.

Bohák József, az érsekkétyi gyülekezet kórusának karnagya:
Az orgona tényleg nagy biztonságot nyújtott az éneklés közben, félelem nélkül rá lehetett hagyatkozni a megszólaló hangokra. Számomra ugyanilyen biztonságot jelentett a négy karnagy jelenléte, kiállása is,- vezénylésük egyszerre intett és tanított fegyelemre, alázatra, ugyanakkor könnyedségre, hogy éneklésünk szívvel és lélekkel történjék. Kórusunk pár tagja csak utólag fogta fel, hogy mi is történt valójában, de visszaemlékezve még mindig a hatása alatt vagyunk. Külön pozitívum, hogy olyan énekekkel gazdagíthattuk ismeretünket, melyeket magunktól nem biztos, hogy elővettünk volna.

Kassai Gyula lévai református lelkész, karnagy:
Felemelő érzés volt az ige olvasása után a zsoltárokkal és dicséretekkel emlegetni az Úr hatalmas tetteit, szabadító kegyelmét, oltalmazó szeretetét. Mindezt egy olyan több száz tagú kórus tolmácsolásában, amelynek tagjai az egész Kárpát-medence református magyarságát képviselték. Igazi közösségi élményt jelentett az, hogy a nézők a kijelölt verseknél együtt énekelhettek a kórussal, ezzel is kifejeztük és átéreztük az összetartozás örömét, az istentiszteleti küldetést, amelyet erősített a közös imádság és a püspöki áldás.

Kocsis Edit, Kocsis Gyula, Lohr Ferencné:
Hálás szívvel köszönjük ezt az újabb óriási élményt, amit a XIII. Református énekek koncert jelentett számunkra. Megható volt hallani, látni és részese lenni ennek az Istentiszteletnek. Most is bebizonyosodott, hogy református őseink ma is élő és ható imákat tudtak a Lélektől vezérelve leírni és lekottázni. Nekik is köszönhetjük magyar nyelvünk megmaradását.

1. Hallgasd meg, Jézus Krisztus… (388.) (6:21)
2. Légy ítélőm, Uram, Mert hűséggel jártam… (26.) (4:30)
3. Emeld fel szíved, füled nyisd meg … (473.) (4:19)
4. Jövel, Szentlélek Úr Isten … (370.) (4:13)
5. Légy csendes szívvel és békével … (270.) (4:34)
6. Tehozzád kiáltok, Úr Isten … (141.) (2:00)
7. Én Istenem! Sok nagy bűnöm… (206.) (3:11)
8. Szép tündöklő hajnal csillag… (296.) (6:53)
9. Az Úr Isten az én világosságom … (27.) (4:33)
10. Eltévedtem, mint juh, Eltévedtem, mint juh… (215.) (3:41)
11. Te drága Jézus, mi történt tevéled… (340.) (5:20)
12. Már keresztem vállra vettem… (426.) (3:52)
13. Nosza, istenfélő szent hívek, Örvendezzetek az Úrnak … (33.) (6:01)
14. Úr Jézus, hozzád kiáltok … (239) (5:46)
15. Szeretem és áldom az Úr Istent… (116.) (3:44)
16. Mennybéli felséges Isten… (483.) (9:40)

  0
   0
   Ez van a kosarában:
   Kosara jelenleg üresVissza a kezdőoldalra