Kaláka Zenebolt Hírlevél

Kérem ügyeljen arra, hogy pontos e-mail címet írjon be.

Bognár Szilvia / Kónya István: Rutafának sok szép ága

3 000 Ft

1 készleten

“Egészen csodálatos, hogy a néphagyomány korábbi századaink hány meg hány dallamát, szövegét őrizte meg számunkra. A 20. századi népdalgyűjteményekben bőven találunk olyan dalokat, melyeket korabeli, írásos forrásokból (Peer-, Paix-, Kájoni-, Vietorisz-kódex, 17. századi kéziratos énekeskönyvek, Vásárhelyi Daloskönyv, zsoltárgyűjtemények, Pálóczi H. Á.: Énekes poézis… stb.) már ismerünk. A 16. századtól kezdve fennmaradt szövegemlékeink is egyre szaporodnak. Az egyes zenetörténeti korszakok sokszínűségéről, a különféle műfajok, dallamtípusok születéséről, változásairól, vagy épp eltűnéséről egyre teljesebb leírásokat olvashatunk. Mi a leírtak szemléltető bemutatására teszünk kísérletet. Ezért olyan zenetörténeti – mind műzenei, mind népzenei – példákat sorakoztatunk fel, melyek a 16. századig visszanyúlóan szemléltetik zenei hagyományaink gazdagságát, valamint rámutatnak a megőrzés-változás szétválaszthatatlan, izgalmas folyamatára, az egyes zenei irányzatok és műfajok összefüggésére. Mivel világi és egyházi zene évszázadokon át ugyanazon kulturális- és zenei hagyományból táplálkoztak, majd szétválásuk után is folyamatos kölcsönhatásban éltek, a műfaji sokszínűség meglepően nagy.”

Válogatásunkban szerepel:

 • históriás- és történeti ének
 • egyházi népének, archaikus népi imádság, zsoltár
 • Tinódi Lantos Sebestyén, Wathay Ferenc, valamint Balassi Bálint egy-egy költeménye
 • a kéziratos énekköltészet műfajai: szerelmi- és virágének, mulattató- és lakodalmi dal
 • népdal (párosító)
 • karácsonyi, húsvéti és pünkösdi szokásdal, illetve rítusének
 • népballada

Valamennyien egy torol fakadnak, mint egy ágas-bogas fának az ágai…

 

Bognár Szilvia – ének
Kónya István – reneszánsz lant

 

1. Balassi Bálint – Borivóknak való / Bálint Balassi: Song For Wine-bibbers

2. Ungarescha

3. A szerelem kertjében / In The Garden Of Love

4. Anon – Psalmus CXXX / Anon: Psalm Nr. 130

5. Tinódi Lantos Sebestyén – Siess Kerestyén 161. zs. / T. L. S.: Psalm Nr. 161.

6. Ó fényességes szép hajnal / Beautiful Dawn

7. Szentséges Szuz Mária / Song About The Holy Mary

8. Anon – Danza

9. Szent István ének / Song About King St. Stephen

10. Jaj pártám / Oh My Aigrette

11. Jere ki szívem / Come, My Darling

12. Anon – Chorea (Bathori Tantz)

13. Báthori András… emlékezetére / Historical Lay About András Báthori

14. A talányfejtő lány / The Girl Who Sopved The Puzzle

15. Három aranyalma / Three Golden Apples – Jelenti magát Jézus / Jesus Declares Himself

16. Három aranyalma / Three Golden Apples – Karácsony / Christmas

17. Három aranyalma / Three Golden Apples – Húsvét / Easter

18. Három aranyalma / Three Golden Apples – Pünkösd / Pentecost

19. Hans Newsidler – Der Künigen Tantz

20. Szerelemorvosság / Remedy For Lovers

21. A gőgös feleség / The Proud Wife

22. Himnusz Szent László királyról / Hymn About King St. Ladislaus

23. Anon – Allemande de Ungrie

24. Wathay Ferenc – XXIV. Ének / Ferenc Wathay: 24th song

  Érdekelhetnek még…

  • Sator Quartet: Creatio – Teremtés

   3 000 Ft
  • Bognár Szilvia: Ének őrzi az időt

   3 000 Ft
  • Bognár Szilvia: Semmicske énekek

   3 000 Ft
  • Bognár Szilvia: Harang csendül

   1 800 Ft